درمانگاه تخصصی

 

IMG_8152.JPGدرمانگاه های تخصصی :

با حضور متخصصین رشته های مختلف ارائه دهنده خدمات درمانگاهی و سرپایی به بیماران محترم می باشد.  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

براي مشاهده برنامه حضور پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان منطقه ای ارتش گرگان و جهت نوبت گیری اینترنتی می توانید به وب سایت بیمارستان به آدرس: www.bima560gorgan.com   مراجعه فرمائید.