نوبت دهی اینترنتی

تخصص پزشک پنجشنبه ۱۰ خرداد جمعه ۱۱ خرداد شنبه ۱۲ خرداد یکشنبه ۱۳ خرداد دوشنبه ۱۴ خرداد سه شنبه ۱۵ خرداد چهارشنبه ۱۶ خرداد
آزمايشگاه دكتر حسيني 08:00
ظرفیت تکمیل

ظرفیت تکمیل
08:00
ظرفیت تکمیل
08:00
ظرفیت تکمیل
08:00
ظرفیت تکمیل
08:00
ظرفیت تکمیل
08:00
ظرفیت تکمیل
سونوگرافي دكتر قرباني 09:00
ظرفیت تکمیل

ظرفیت تکمیل
09:00
ظرفیت تکمیل
09:00
ظرفیت تکمیل
- 09:00
ظرفیت تکمیل
09:00
ظرفیت تکمیل
سونوگرافي دكتر لرستاني 09:00
ظرفیت تکمیل

ظرفیت تکمیل
09:00
ظرفیت تکمیل
09:00
ظرفیت تکمیل
09:00
ظرفیت تکمیل
- 09:00
ظرفیت تکمیل
ارتوپدی دكتر سالاري 10:00
ثبت نوبت
- - - - - -
ارتوپدی دكتر پارياب - - - 08:00
ثبت نوبت
- 08:00
ثبت نوبت
-
جراح زنان و زايمان دكتر كمالي - - 09:30
ثبت نوبت
- - - 12:00
ثبت نوبت
قلب دكتر مرادي - - - - 10:30
ظرفیت تکمیل
- -
جراح زنان و زايمان دكتر عبدالهي - - - 13:30
ثبت نوبت
- 10:00
ثبت نوبت
-
جراح مغز و اعصاب دكتر موحد - - 08:30
ثبت نوبت
13:30
ثبت نوبت
08:30
ثبت نوبت
- 08:30
ثبت نوبت
بينايي سنجي ميثم رحيمي ثابت 8-12
ثبت نوبت
- 8-12
ثبت نوبت
8-12
ثبت نوبت
8-12
ثبت نوبت
8-12
ثبت نوبت
-
طب سنتي دكتر ملاحي و دكتر اكبري - - - 8-10
ظرفیت تکمیل
- - -
جراح زنان و زايمان دكتر ذبيحي - - - - - - -
اورولوژي دكتر خوش نمك 8:30
ثبت نوبت
- 8:30
ثبت نوبت
- 8:30
ثبت نوبت
- 8:30
ثبت نوبت
داخلی دكتر كدخدا - - - - - - -
قلب دکتر صالحی - - 09:30
ظرفیت تکمیل
09:30
ظرفیت تکمیل
- 09:30
ظرفیت تکمیل
09:00
ظرفیت تکمیل
روانپزشک دکتر نجفیان 10:00
ثبت نوبت
- 10:00
ثبت نوبت
10:00
ثبت نوبت
10:00
ثبت نوبت
- 10:00
ثبت نوبت
جراح عمومی دکتر تفرشيان 11:00 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
- 11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
- 11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
چشم پزشکی دکتر قدیری - - - 09:30
ثبت نوبت
- - -
ارتوپدی دکتر آهنگر کیاسری - - 11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
11:30 (بعد از عمل)
ثبت نوبت
عفونی دکتر امیری 10:30
ثبت نوبت
- 10:30
ثبت نوبت
10:30
ثبت نوبت
10:30
ثبت نوبت
- 10:30
ثبت نوبت
عفونی دکتر اسلامی - - 09:00
ثبت نوبت
- 09:00
ثبت نوبت
09:00
ثبت نوبت
09:00
ثبت نوبت
داخلی دکتر رفعتی 10:00
ثبت نوبت
- - 10:00
ثبت نوبت
10:00
ثبت نوبت
09:00
ثبت نوبت
10:00
ثبت نوبت